• Eyot, Island
 • 51.44903, -0.56593
 • 0.28 kms (N)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Island
 • 51.44643, -0.56303
 • 0.23 kms (E)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Park
 • 51.45751, -0.56808
 • 1.23 kms (N)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Administrative, Civil Parish, Village
 • 51.45746, -0.56065
 • 1.28 kms (NNE)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Meadow
 • 51.44507, -0.55302
 • 0.93 kms (E)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Island, Locality
 • 51.45837, -0.57275
 • 1.39 kms (NNW)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Park
 • 51.44195, -0.55117
 • 1.16 kms (ESE)
 • Runnymede
 • Surrey
 • South East England
 • United Kingdom
 • Island
 • 51.46241, -0.56928
 • 1.78 kms (N)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Place of Worship
 • 51.46212, -0.57262
 • 1.79 kms (NNW)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Lock, Water
 • 51.46352, -0.56916
 • 1.9 kms (N)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Administrative, Civil Parish, Village
 • 51.45814, -0.58081
 • 1.64 kms (NW)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Cut, River
 • 51.46736, -0.57398
 • 2.38 kms (NNW)
 • Hampshire
 • South East England
 • United Kingdom
 • Pub
 • 51.45786, -0.58559
 • 1.84 kms (NW)
 • Island, Locality
 • 51.46892, -0.56722
 • 2.49 kms (N)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • 51.46822, -0.55967
 • 2.46 kms (N)
 Egham
 • Town
 • 51.43126, -0.54731
 • 2.15 kms (SE)
 • Runnymede
 • Surrey
 • South East England
 • United Kingdom
 • Island, Wood
 • 51.46934, -0.57956
 • 2.7 kms (NNW)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Pub
 • 51.457, -0.59058
 • 2.05 kms (NW)
 • Village
 • 51.44324, -0.53785
 • 2.01 kms (E)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Lock, Water
 • 51.4384, -0.53777
 • 2.17 kms (ESE)
 • Runnymede
 • Surrey
 • South East England
 • United Kingdom
 • Bridge, Road Bridge
 • 51.47127, -0.58408
 • 3.02 kms (NNW)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Hamlet
 • 51.47644, -0.57862
 • 3.44 kms (NNW)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Road Bridge
 • 51.43756, -0.5349
 • 2.39 kms (ESE)
 • Road Bridge, Yes
 • 51.43799, -0.53431
 • 2.41 kms (ESE)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Water
 • 51.43832, -0.52913
 • 2.73 kms (ESE)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Administrative, Foot Bridge
 • 51.48385, -0.57843
 • 4.24 kms (NNW)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Administrative, Civil Parish, Village
 • 51.48385, -0.57843
 • 4.24 kms (NNW)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Pub
 • 51.48364, -0.57968
 • 4.23 kms (NNW)
 • Pub
 • 51.4841, -0.57856
 • 4.27 kms (NNW)
 • Island
 • 51.43628, -0.52766
 • 2.91 kms (ESE)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Park
 • 51.47761, -0.59357
 • 3.94 kms (NNW)
 • Windsor and Maidenhead
 • South East England
 • United Kingdom
 • Pub
 • 51.47406, -0.6056
 • 4.1 kms (NW)
 • Village
 • 51.40891, -0.53296
 • 4.78 kms (SSE)
 • Runnymede
 • Surrey
 • South East England
 • United Kingdom